Laatusertifikaatti EN ISO 9001:2015

Media Leaders Oy omistaa kansainvälisesti tunnustetun laatujohtamisjärjestelmän sertifikaatin. ISO 9001:2015

Leaders Media Oy:n tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu asiakkaiden palvelujen korkean laadun saavuttaminen. Keskitymme organisaatiomme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja pyrimme johdonmukaisesti saavuttamaan tavoitteemme tuotteiden ja palveluiden laadun sekä kansainvälisten laatustandardien täyttämisen osalta. Pyrkimyksemme tuloksena on tarjottujen palveluiden laadun tunnustaminen paitsi Media Leaders Oy:n ylläpitämissä verkkokaupoissa asiakkaiden välillä ja kansainvälisesti tunnustetun laatutodistuksen saaminen. Asiakkaidemme ja kaikkien sidosryhmiemme tyytyväisyys on pitkän aikavälin menestyksemme perusolettamus.

EN ISO 9001:2015 määrittelee vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, kun organisaation on osoitettava kykynsä tarjota johdonmukaisesti tuotteita, jotka täyttävät asiakkaiden vaatimukset, ja keskittyy asiakkaiden tyytyväisyyden lisäämiseen järjestelmän tehokkaalla soveltamisella, mukaan lukien prosessit saavuttaa tämän järjestelmän jatkuva parantaminen. Kaikki tämän kansainvälisen standardin vaatimukset koskevat yleisesti kaikkia organisaatioita riippumatta sen tyypistä, koosta ja tarjoamistaan tuotteista.

Sertifikaatti vahvistaa, että Leaders Media Oy:n laatujärjestelmä on yhdenmukainen laatujärjestelmän EN ISO 9001:2015 vaatimusten kanssa.