Käyttöehdot

Seuraavat yleiset myyntiehdot säätelevät tuotteiden ja/tai palvelujen tarjoamista ja myyntiä verkkokauppasivustolla http://www.efeel.co ("verkkosivusto"). Lue nämä yleiset ehdot huolellisesti ennen tuotteiden tilaamista.

Media Leaders sro, Slovakiaan rekisteröidyllä yrityksellä (yritysrekisterinumero 46 406 999, verotunnus ja ALV-numero SK2023368787, kotipaikka on Slovakiassa, osoitteessa Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders on verkkokaupan haltija). Verkkosivuston tunnelma

1. Verkkosivuston sovelluskenttä

1.1 Verkkokaupan efeel on varattu vähittäismyyntiin. Efeel tarjoaa tuotteita myyntiin yksinomaan asiakkaille "loppukäyttäjille" eli "kuluttajille". "Kuluttajana" pidetään henkilöä, joka ostaa tavaroita sellaiseen tarkoitukseen, joka ei liity mihinkään hänen liiketoiminnassaan harjoittamaansa kaupalliseen, käsityöläiseen tai ammatilliseen toimintaan. Jos käyttäjä ei ole "Kuluttaja", häntä pyydetään välttämään tilausten lähettämistä verkkokaupassa; Efeel pidättää oikeuden olla käsittelemättä tilauksia, jotka on tehty käyttäjiltä, jotka eivät ole "kuluttajia", ja tilauksia, jotka eivät ole efeelin liiketoimintapolitiikan mukaisia.

1.2 Kaikki verkkosivuston sisältämät tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta tuotteiden myynnistä missään maassa tai paikassa.

Verkkosivustolla myytäviä tuotteita voidaan ostaa ja lähettää vain asiakkaille, jotka asuvat ja ilmoittavat määränpääksi maailmanlaajuisesti.

1.3 Tuotteiden ostaminen Verkkosivustolta on sallittu henkilöille, jotka takaavat olevansa vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanhat ja pystyvät tekemään laillisesti sitovia sopimuksia.

1.4 Tuotteiden myynti Verkkosivustolla muodostaa etäsopimuksen, jota säätelevät artiklat 50 ja sitä seuraavat artiklat. Slovakian 6. syyskuuta 2005 annetussa asetuksessa N. 206 ("kuluttajalaki") ja 9. huhtikuuta 2003 annetulla Slovakian lailla N. 70, joka sisältää sähköisen kaupankäynnin sääntelyn

1.5 Sovellettavat yleiset myyntiehdot ovat ne, jotka on julkaistu ostotilauksen lähetyspäivänä. Niitä voidaan ajoittain muuttaa mahdollisten säännösten muutosten vuoksi. Kaikki muutokset astuvat voimaan julkaisupäivästä alkaen verkkosivustolla

2. Yleisten myyntiehtojen ja sopimuksen tekeminen

2.1 Englanti on käytettävissä oleva kieli sopimuksen tekemisessä. Sopimus on tehty Euroopan unionin maissa edellä olevan kappaleen 1.2 mukaisesti

2.2 Asiakkaan on luettava nämä ehdot huolellisesti. Asiakasta kehotetaan lataamaan, tallentamaan tai tulostamaan kopio siitä, sekä tiedot peruuttamisoikeudesta ja muut tiedot, jotka efeel tarjoaa Verkkosivustolla joko ennen ostoprosessia tai sen aikana.

2.3 Yhden tai useamman Tuotteen oston loppuunsaattamiseksi Verkkosivustolla Asiakkaan tulee täyttää Tilauslomake ja lähettää se efeelille sähköisesti seuraamalla Verkkosivustolla tilausvaiheessa näkyviä ohjeita.

2.4 Lähettämällä Tilauslomakkeen Verkkosivuston kautta (edelleen) Asiakas hyväksyy ehdoitta ja sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja efeelin kanssa tekemässään sopimuksessa. Jos käyttäjä on eri mieltä tietyistä näissä yleisissä myyntiehdoissa olevista ehdoista, käyttäjää kehotetaan olemaan lähettämättä tilauslomaketta ostettavaksi Web-sivustolla.

2.5 Efeel tallentaa Tilauslomakkeet tietokantaan lain ehtojen mukaisesti. Asiakas pääsee käsiksi tilauslomakkeeseen Verkkosivuston osion " http://www.efeel.co/user/in " kautta

2.6 Kun asiakas on lähettänyt tilauksensa, efeel lähettää tilausvahvistuksen sähköpostiin, jossa vahvistetaan tilauksen vastaanottaminen.
Tässä sähköpostissa on ote tilauksen oleellisista osista: asiakkaan antamat henkilötiedot, toimitusosoite, tilattujen tuotteiden tiedot (kuvaus ja määrä), hintatiedot, maksutapa, toimituskulut, mahdolliset lisäkulut sekä tiedot peruuttamisoikeudesta ja yleisten myyntiehtojen yhteenveto. Asiakas sitoutuu tarkistamaan asian oikeellisuuden ja ilmoittamaan mahdollisista korjauksista sähköpostitse [email protected]
Tämä sähköpostiviesti ei tarkoita tilauksen hyväksymistä, vaan vain vahvistusta sen oikeasta vastaanottamisesta efeelin asianmukaisissa järjestelmissä. Asiakas löytää myös henkilökohtaisen "tilausnumeronsa", jota tulee käyttää kaikessa muussa myöhemmässä viestinnässä tunteen kanssa.

2.7 Sopimus efeelin ja Asiakkaan välillä syntyy vasta, kun efeel vahvistaa, että Tilaus on hyväksytty sähköpostitse "Tilaus- ja lähetysvahvistus"

2.8 Asiakkaalle lähetettyä sähköpostiviestiä, jossa vahvistetaan hänen tilauksensa tila (kuten sähköposti "Lisätietopyyntö" tai sähköposti "Ilmoitus toimituksen viivästymisestä") tai tilausta koskeva suullinen viestintä, ei tule katsoa tilauksen hyväksymiseksi.
Sopimuksen toteutuminen tapahtuu tilattujen tuotteiden toimituksen yhteydessä, ellei efeel ole ilmoittanut Asiakkaalle sen hyväksymättä jättämisestä tai Asiakas ei ole vaatinut sen peruuttamista.

2.9 Efeel pidättää oikeuden evätä tai rajoittaa toimeksiantoja, jotka eivät anna riittäviä takeita vakavaraisuudesta tai jotka ovat puutteellisia tai virheellisiä. Sekä tilaukset, jotka liittyvät tuotteisiin, joita ei ole enää saatavilla (loppu varastosta)
Näissä lauseissa efeel ilmoittaa asiakkaalle sähköpostitse mahdollisimman pian, että sopimusta ei ole tehty ja että ostotilausta ei ole hyväksytty, ja ilmoittaa kieltäytymisen syyt.
Jos maksu on jo suoritettu, efeel palauttaa Asiakkaalle maksun peruutuksen yhteydessä jo veloitetun summan (katso kohta 13. Hyvitystapa)
Efeel pidättää myös oikeuden hylätä tilaukset kaikilta asiakkailta, joiden kanssa efeelillä on meneillään oikeudellinen kiista aikaisemmasta tilauksesta. Efeel voi peruuttaa minkä tahansa tilauksen, jos epäilee vilpillistä toimintaa, ja voi kieltäytyä käsittelemästä tilauksia asiakkailta, joilla on aiempi vilpillinen tilaushistoria.

3. Tuotetiedot ja tuotteen saatavuus

3.1 Jokaisen tuotteen tärkeimmät ominaisuudet esitetään kullakin ”Tuotetietosivulla” valmistajien antamien tietojen perusteella. Efeel pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa Tuotetietosivua ilman erillistä ilmoitusta.

3.2 Efeel yrittää parhaansa mukaan esittää kuvat mahdollisimman lähelle myynnissä olevia tuotteita.
Tuotteiden värit voivat kuitenkin poiketa todellisista käyttäjän käyttämien tietokonejärjestelmien asetuksista riippuen.
Tuoteselosteessa olevat kuvat voivat myös poiketa värisävyn, koon tai tuotteiden lisävarusteiden osalta. Ostosopimusta sovellettaessa on ensisijainen asiakkaan lähettämässä tilauslomakkeessa oleva tuotteen kuvaus

3.3 Verkkosivustolla voidaan näyttää myös yleisluonteisia ostoa tukevia tietoja, kuten esimerkiksi niitä, jotka löytyvät esimerkiksi Sanaston ostooppaasta.
Nämä tiedot toimitetaan yksinkertaisena yleisenä tietomateriaalina, joka ei vastaa yhden tuotteen todellisia ominaisuuksia. Ostosopimusta sovellettaessa on ensisijainen asiakkaan lähettämässä tilauslomakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4 Jokaisen tuotteen "Tuotetietosivulla" on erityinen osio, joka sisältää tiedot "Tuotteen saatavuudesta". Asiakas voi ostaa vain tuotteita, joissa on seuraava ilmoitus ”Varastossa”.
Mikäli Tuotteen tila on " Loppunut varastosta ", Asiakas voi jatkaa tuotteen varaamista ja efeel asiakkaan puolesta tilata sen toimittajalle. Kun tuote on saatavilla, efeel ilmoittaa Asiakkaalle sähköpostitse.

3.5 Huomioithan, että tuotteen lisääminen ostoskoriin ei tarkoita, että tuote varataan automaattisesti Asiakkaalle.
Tuote on edelleen muiden asiakkaiden ostettavissa efeelin lähettämiseen ja tilausvahvistusilmoitukseen asti näiden myyntiehtojen mukaisesti.
Se voi riippua samanaikaisista ostotilauksista verkkosivustolla. On mahdollista, että teknisistä syistä johtuen "saatavana oleva tuote" saattaa loppua varastosta tilauksen lähettämisen jälkeen, ja siksi on odotettava uutta toimitusta. Tässä tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan välittömästi sähköpostitse ("Tuote varattu" tai "toimituksen viivästys") ja hän voi pyytää tilauksen peruuttamista milloin tahansa ennen tuotteen lähettämistä napsauttamalla "peruuta"-painiketta sähköposti.

3.6. Mikäli tilattua tuotetta ei ole saatavilla, Asiakkaalle ilmoitetaan sähköpostitse välittömästi ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen lähettämistä seuraavasta päivästä. Mikäli maksu on jo suoritettu , efeel samaan aikaan palauttaa Asiakkaalle kaupan peruuttamisen yhteydessä jo veloitetun summan. (katso kohta alla: 13. Hyvitysmenettelyt)

4. Hinta, toimituskulut, verot ja tullit

4.1 Kaikki Verkkosivustolla julkaistut hinnat ovat € (euroa). Ne sisältävät arvonlisäveron (20%), jos Tuotteet lähetetään ja toimitetaan Euroopan unionin sisällä. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa, jos Tuotteet lähetetään ja toimitetaan Euroopan unionin ulkopuolelle (jos saatavilla).

4.2 Efeel pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja milloin tahansa. Ymmärretään, että Asiakkaalta veloitettava Tuotteen hinta on se, joka näkyy Verkkosivustolla Tilauksen jättämisen yhteydessä. Mahdollista lisäystä tai laskua tilauksen lähettämisen jälkeen ei oteta huomioon.

4.3 Tuotteen hinta ei sisällä toimituskuluja. Toimituskulut veloitetaan asiakkaalta, ja Asiakas maksaa ne yhdessä tilauksen kokonaishinnan kanssa.
Kaikkien tilausten summa on 5 euroa (sis. ALV) Ostoskorissa verkkokaupan aikana ja ennen sen päättymistä sekä sähköpostissa ”Tilaus- ja toimitusvahvistus”.

4.4 Tilauksen kokonaishinta (jossa on erillinen maininta toimituskuluista ja mahdollisista muista lisäkuluista) näkyy aina ostoskorissa ostoprosessin lopussa. Tämä kokonaissumma (joka ilmoitetaan asiakkaalle kohdassa ”Tilauksen kirjaus”) vahvistus ” ja "Tilaus- ja lähetysvahvistus" -sähköpostiviesteissä) on asiakkaan ostotilaukseen liittyvä kokonaissumma. Asiakkaalta ei ole maksettava tätä suurempaa summaa, lukuun ottamatta mahdollisia tullimaksuja (katso kohta alla). .

4.5 Toimitus tiettyihin kohteisiin saattaa vaatia ylimääräisiä maksuja ja kustannuksia, jotka vastaanottaja maksaa ja jotka maksetaan toimitettaessa tuotteet suoraan vero- ja tulliviranomaisille tai kuriirille. Asiakas korvaa efeelin tällaisista veroista, maksuista ja maksuista. Asiakkaiden on kuitenkin maksettava kaikki mahdolliset verot, maksut, kulut tai muut maksut kunkin maan, jossa Tuotteet lähetetään ja toimitetaan, lakien mukaan.

5. Kuinka ostaa

5.1 Tuotteen ostaminen Verkkosivustolta on mahdollista rekisteröitymällä tai ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada erilaisia lisäpalveluita luomalla henkilökohtaisen profiilin.

5.2 Verkkoluettelossa Asiakas valitsee ja lisää ostoskoriin saatavilla olevat ja tilattavat tuotteet kulloinkin tuotetietosivulla kuvatulla tavalla. Tilauksen tekemisen yhteydessä asiakkaan on annettava tietyt henkilötiedot (henkilötiedot, tietojen kohde, lankapuhelinnumero ja matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite); ja lisää voimassa olevat tiedot luottokortista, jonka luottokortti on laillisesti vastuussa, tai muut maksutavat (näiden myyntiehtojen mukaisesti).

5.3 Efeel pidättää oikeuden pyytää lisätietoja ja asiakirjoja Asiakkaan henkilöllisyyden ja omistusoikeuden selvittämiseksi maksua varten. Asiakas takaa, että kaikki antamansa tiedot ovat oikeita, tarkkoja ja täydellisiä (katso seuraava kohta Maksutapa).

5.4 Tilauksen tekemisen (edelleen) jälkeen Asiakasta pyydetään tulostamaan tai tallentamaan siitä sähköinen kopio ja säilyttämään edelleen nämä yleiset myyntiehdot etämyyntiä koskevien määräysten mukaisesti.

5.5 Tilauksen tehnyt asiakas kirjautumalla sisään (tarkoittaa, että hän on rekisteröitynyt asiakas ja on luonut oman profiilinsa).

5.6 Vahvistettuaan asiakkaalle tilauslomakkeen oikean vastaanoton (ks. kohta 2.6), efeel käsittelee tilauksen ja tarkastaa asiakkaan syöttämät tiedot, maksutavan, tuotteiden valmistuksen varastossa. Joissakin tapauksissa se voi tarvita puhelinyhteydenottoa asiakkaaseen tai pyytää lisäasiakirjoja (katso kohta Maksutapa)

5.7 Efeel ilmoittaa tilauksen hyväksymisestä lähettämällä "Tilaus- ja toimitusvahvistus" -sähköpostin, joka sisältää yhteenvedon tilauslomakkeessa jo olevista tiedoista: kohdetiedot, tilattujen tuotteiden kuvaus ja määrä, maksutapa, tietojen toimitus.

5.8 Jos kieltäytyy, asiakkaalle ilmoitetaan efeeliltä mahdollisimman pian (ja joka tapauksessa 30 päivän kuluessa tilauksen tekopäivästä) lähettämällä syyt sisältävä "Tilauksen peruutusilmoitus". Jos maksu on jo suoritettu, efeel tarjoaa asiayhteyden mukaisen hyvityksen Asiakkaalle summan, joka on jo veloitettu tapahtuman peruutuksesta (katso kohta 10. Hyvitystapa)

6. Maksutavat

Kuten kohdassa 4.2 (Tuotteen hinta, toimituskulut, verot ja tullit) mainittiin. Huomioi, että kaikki tapahtumat, mukaan lukien valuutta, muunnetaan euroiksi asiakkaan suorittaman maksun jälkeen.

6.1 Luottokorttimaksu

6.1.1 Luottokortilla maksettaessa Pankki veloittaa ostokseen liittyvän summan välittömästi Asiakkaan verkossa suorittaman tapahtuman päätyttyä.

6.1.2 Kun asiakas tekee tilauksen, web-istunto ohjataan verkkosivustolta turvalliselle sivulle GP WEBpayn verkkosivustolla (SSL). Tällaisella verkkosivustolla Asiakas voi suorittaa hinnan maksun
EFEEL ei voi missään vaiheessa ostoprosessin aikana saada tietoja Asiakkaan luottokortista. Tiedot eivät ole EFEEL:n tai kolmansien osapuolien saatavilla, eivätkä tilauksen tekohetkellä tai myöhemmin. Mikään EFEELin arkisto ei säilytä tällaisia tietoja. EFEEL ei missään tapauksessa ole vastuussa kolmansien osapuolten vilpillisistä tai laittomista väärinkäytöksistä, kun on maksettu verkkosivustolta ostettuja tuotteita.

6.1.3 EFEEL pidättää oikeuden pyytää asiakasta lähettämään sähköpostitse kopion voimassa olevan henkilökortin etu-/takapuolelta. Sähköpostipyynnössä määritellään aika, jonka kuluessa asiakirjan on oltava perillä EFEEL:lle. Joka tapauksessa tämä määräaika ei ole yli 5 työpäivää. Odottaessa pyydettyä asiakirjaa tilaus keskeytetään. Asiakkaan on pyynnöstä lähetettävä kaikki pyydetyt asiakirjat määräajassa. Jos EFEEL ei saa näitä asiakirjoja pyydettyssä ajassa kuten sähköpostipyynnössä tai vastaanottaa virheellisiä tai vanhentuneita asiakirjoja . Sopimus tehdään art. 1456 cc, ja tilaus perutaan myöhemmin, lukuun ottamatta oikeutta korvaukseen vahingoista, joita EFEEL voi kohdata asiakkaan käyttäytymisen seurauksena. Sopimuksen purkamisesta ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse viimeistään 2 päivän kuluttua EFEEL:n edellyttämien asiakirjojen toimittamisen määräajasta ja se johtaa tilauksen peruuttamiseen ja hänelle palautetaan maksettu summa. Mikäli EFEEL saa vaaditut asiakirjat määräajassa, toimitusehdot eli tuotteen ottaminen kuriirin toimesta välitetään Asiakkaalle sen jälkeen, kun petosriskin torjuntakeskus on vahvistanut tapahtuman.

6.1.5 EFEEL ei voi tietää eikä tallenna tietoja millään tavalla, joka liittyy Asiakkaan luottokorttiin tai mihinkään muuhun tiliin liittyvään maksuvälineeseen).

6.2 Pankkisiirto

6.2.1 Asiakkaat voivat maksaa pankkisiirrolla. Tilatut tuotteet lähetetään maksun saatuamme.

Tilinumero : IBAN: SK9802000000002952352651

Vastaanottajan pankin osoite:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slovakia

SWIFT-koodi (BIC): SUBASKBX

Muuttuva symboli (viite) : Tilausnumerosi

7. Lähetys

7.1 Termi "lähetys" viittaa hetkeen, jolloin efeel uskoi Tuotteen määritellylle Kuljettajalle, joka ottaa tuotteen vastuulleen (kriteerit voivat vaihdella tilatun tuotteen tyypistä ja määräpaikasta riippuen)

  • Yleensä saapuu 5 työpäivän sisällä (voi vaihdella kohdemaasta riippuen)
  • Kansainvälinen posti 1. luokan "allekirjoitettu" -toimitus - kansainvälinen "allekirjoitettu "

7.2 Toimitusehdot ja toimitusehdot mainitaan erikseen kunkin tuotteen kohdalla kullakin asiaankuuluvalla "Tuotetietosivulla". Toimitusehdot tulevat voimaan tilauksen lähetyspäivästä, ellei toisin mainita

7.3 Jos tilataan useita tuotteita kerralla, joilla on eri saatavuustila, efeel suorittaa vain yhden lähetyksen. Toimitus tapahtuu pisimpiä aikoja kunnioittaen (esim. jos 1 tuote on tilattu tilalla "Ei varastossa", yhdessä tuotteen kanssa, jonka tila on "varastossa", molempien tuotteiden toimitusaika on pidempi eli 30 päivää).

8. Toimitus: Maksut ja ehdot

8.1. Tuotteiden toimitukset tapahtuvat Asiakkaan Tilausmoduulissa ilmoittamaan määränpään postiosoitteeseen.

Pakkaus- ja toimituskulut

Maailmanlaajuinen standardi - 5 € (toimitus maailmanlaajuisesti)

toimitus maailmanlaajuisesti

8.2 Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuotteen toimituspaikkaan liittyvistä erityispiirteistä. Mikäli tiedot on annettu vääriä, efeelin tuotteen toimituksen loppuun saattamisesta aiheutuvien lisäkustannusten lataaminen on asiakkaan vastuulla.

8.3 Tilauksen toimitus koskee katutasoa. Emme toimita postilokeroihin, postikonttoreihin emmekä toimita kolmannelle kuljetus-/huolitsijayritykselle.

8.4 Kaikki vastuu ja riski ostetuista tuotteista veloitetaan Asiakkaalta siitä hetkestä, kun Postilla on vastaanottajien allekirjoitus

8.5 Asiakkaan tulee ilmoittaa vastaanotettujen tavaroiden fyysiseen, vastaavuuteen tai täydellisyyteen liittyvistä ongelmista välittömästi ja viimeistään 5 päivän kuluessa toimituspäivästä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

8.6 Mikäli Asiakas pyytää ostetun tuotteen lähettämistä uudelleen, efeel siirtyy uuteen toimitukseen varaamalla oikeuden kantaa kulujen lisäksi tuotteen efeelille palautuskulut.

8.12 Mikäli ostettua tuotetta ei toimiteta tai se viivästyy Tekniset tiedot -kohdassa ilmoitettujen toimitusehtojen suhteen, Asiakas voi ilmoittaa siitä sähköpostitse: [email protected] . efeel tutkii valituksen ja ilmoittaa viipymättä tuloksesta asiakkaalle sähköpostitse viimeistään viidentoista (15) työpäivän kuluessa.

9. Palautukset: Peruuttamisoikeus

9.1 Artiklojen 64 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti Kuluttajakoodin (lainsäädäntöasetus nro 206/2005) mukaisesti Asiakkaalla "Kuluttajalla" on oikeus perua tuotteen osto ilman sakkoja ja erittelyä ilmoittamatta kymmenen (10) työpäivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Tuote. Seuraavissa kohdissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

9.2 Efeel myöntää Asiakkaalle Kuluttajakoodissa (jossa sanotaan, että asiakkaan tulee lähettää kirjallinen huomautus kymmenen päivän kuluessa postin kirjattuna kirjeenä palautuskuittauksella) paremmat ehdot tämän oikeuden käyttämiseksi, riittää, että ilmoittaa tahdon määräajassa. 15 arkipäivää tuotteen toimituspäivästä sähköpostitse: [email protected] Aihe: ("Haluan käyttää peruuttamisoikeutta"

9.3 Peruuttamisesta ilmoittaessaan asiakkaan tulee ilmoittaa tilausnumero (myönnetty ostohetkellä), tuote tai tuotteet, joiden osalta hän aikoo käyttää peruuttamisoikeuttaan ja ilmaista selkeästi aikovansa peruuttaa ostoksen.

9.4 Saatuaan peruutuspyynnön sähköpostitse EFEEL-asiakaspalvelu toimittaa viipymättä asiakkaalle ohjeet tuotteiden palautuksesta. Tuotteet tulee lähettää yrityksen yhteystietosivulla olevaan osoitteeseen.
Tuote tulee palauttaa ehjänä, käyttämättömänä, kaikkine alkuperäisosineen ja pakkauksensa (pussit ja/tai pakkaus) mukana seuraavien kohtien 9.5 ehtojen mukaisesti.

9.5 Palautus - Asiakkaan suorittama palautuslähetys

9.6 Jos peruuttamista ei ole suoritettu Art. 64 ja sitä seuraavat Kuluttajakoodi ja varsinkin, jos Tuote ei ole täydellinen kaikista osistaan ja/tai sen mukana tulee sen lisävarusteet ja/tai osat, jotka muodostavat kiinteän osan (esim. etiketti on silti kiinnitettävä tuotteisiin kertakäyttösinetillä, se on tuotteen olennainen osa) ja/tai ei ole alkuperäisessä pakkauksessa tai vaikka se olisi vaurioitunut tai asiakkaan käyttämä (tuotteita ei ole käytetty, pesty, käytetty) muutoin kuin kohtuullisen huolellisuuden rajoissa, se tekee se ei johda sopimuksen irtisanomiseen eikä siten ole oikeutettu asiakkaan Tuotteesta maksaman summan palautukseen. Tuote jää Asiakkaan käytettävissä EFEEL-varastoon odottamaan noutoa samalla mitätöimällä peruutusvaatimuksen.

9.7 Artiklan mukaisesti . Kuluttajalain 67 pykälän 4 momentin mukaisesti vasta saatuaan tuotteen ja vasta sen jälkeen, kun on varmistettu, että peruuttamisoikeuden ja eheyden käyttämiseen liittyviä ehtoja ja menettelyjä noudatetaan (edellä mainitulla tavalla), EFEEL:n tulee neljäntoista 14) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottopäivästä ja joka tapauksessa kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona EFEEL sai tiedon peruutuspyynnöstä, palauttaa asiakkaan maksamat summat. Hyvitys sisältää toimituskulut, mutta ei "lisätoimituspalvelujen" ostosta maksettua summaa.

VALITUSLOMAKE - (täytettävä ja lähetettävä palautettujen tavaroiden kanssa - sovelletaan 2 vuoden takuuta tuotteiden virheille)

PERULOMAKE - (täytettävä ja lähetettävä palautettujen tuotteiden kanssa 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta)

10. HYVITYSMENETTELYT

10.1 Hyvitys suoritetaan peruuttamalla maksutapahtuma (jos asiakas on maksanut luottokorttimenetelmällä)

10.2 Mikäli tilauslomakkeessa ilmoitettujen tuotteiden vastaanottaja ja ostosumman maksaja eivät vastaa toisiaan, summien palautuksen, peruuttamisoikeuden tapauksessa, suorittaa Cool-mania, maksun suorittaneille.

10.3 Kuten kohdassa 4.2 jo mainittiin, kaikki Euroopan unionin maassa asuvien Asiakkaiden tekemät tapahtumat muunnetaan euroiksi asiakkaan suorittaman maksun seurauksena. Muissa valuutoissa kuin euroissa suoritetuissa maksuissa efeel palauttaa summan edelleen euroina, jolloin valuuttamäärä lasketaan takaisinmaksupäivän muutossuhteen mukaan. Valuuttakurssiriskit siis veloitetaan asiakkaalta.

11. Tavanomainen takuu

11.1 Verkkosivustolla myydyt tuotteet voivat niiden luonteesta riippuen olla valmistajan myöntämän tavanomaisen takuun ("Perinteinen takuu") kattamia. Asiakas voi luottaa tähän takuuseen vain valmistajalle. Takuun kesto, alueellinen laajennus, käyttöehdot, vaurioiden ja/tai vikojen tyypit ja mahdolliset takuun rajoitukset riippuvat yksittäisestä valmistajasta, ja ne on ilmoitettu tuotteen pakkauksessa olevassa takuutodistuksessa.

Tuotteiden valmistaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka johtuvat tällaisten tuotteiden virheistä.
Tällainen takuu on luonteeltaan vapaaehtoinen, eikä se lisää, ei korvaa, ei rajoita tai sulje pois, eikä se vaikuta lailliseen takuuseen.

12. Laillinen 24 kuukauden takuu vaatimustenmukaisuusvirheille

12.1 Kuluttajasäännöstön mukaisesti kaikki tuotteet, jotka myydään verkkosivustolla "kuluttajalle", kuuluvat myös 24 kuukauden lakisääteisen takuun piiriin, joka kattaa sopimuksissa vaaditun ja ilmoitetun laadun poikkeamat (artiklojen 128 ja sääntö nro. 206/2005). Takuupalvelun saamiseksi Asiakkaan on säilytettävä tilauskuitti ("Tilaus- ja lähetysvahvistus" -sähköposti tai kuriirin lähetystodistus tai maksutositteet).

12.2 24 kuukauden lakisääteinen takuu kattaa tuotteen ostohetkellä ilmenevät viat tai virheellisyydet, jotka ovat olemassa tavaran toimitushetkellä, jos tuotetta on käytetty asianmukaisesti, sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja valmistajan vahvistaman Valmistaja (tuotteeseen mahdollisesti liitettyjen asiakirjojen sisältämät määräykset.
Vaatimustenmukaisuusvirhe on irtisanottava takuun peruuntuessa kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta.

12.3 Tavaran katsotaan olevan sopimuksen mukainen, jos toimitushetkellä kuluttajalle:

12.4 Suljetaan siten Laillisen takuun soveltamisalan ulkopuolelle viat, jotka johtuvat satunnaisista tosiseikoista tai Asiakkaan vastuusta tai siitä, että tuotteen käyttö ei ole sen käyttötarkoituksen mukaista ja/tai teknisessä dokumentaatiossa määriteltyä tuotetta voidaan liittää tuotteeseen.

12.5 Mikäli tuotteessa ilmenee virhe tai vaatimustenvastaisuus, efeel huolehtii asiakkaalle maksutta tuotteen vaatimustenmukaisuuden palauttamisesta: korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen uuteen, jolla on samat tai paremmat ominaisuudet. Muussa tapauksessa asianmukaisella hinnanalennuksella tai sopimuksen purkamisella palauttamalla maksettu summa.

12.6 Voidakseen hyötyä lainmukaisesta takuusta asiakkaan on esitettävä ensin todiste tavaroiden osto- ja toimituspäivästä. On suositeltavaa, että asiakas säilyttää tällaisia todisteita varten kopion "Tilaus ja lähetysvahvistus" -sähköpostista, joka tuntuu lähetetyltä tai muut asiakirjat, jotka todistavat oston toteutuspäivämäärän (esim. kuriirin lähetystodistus tai maksutodistus).

12.7 Asiakkaan on lähetettävä efeelille erityinen viestintä, joka edellyttää virheen poistamista sähköpostitse [email protected] Aihe: Tuote on viallinen
Asiakaspalvelu antaa Asiakkaalle kullekin tuotteelle tarkat ohjeet takuun aktivoimiseksi. Efeel vastaa Asiakkaan viestiin viipymättä ja kertoo, mitä vaiheita hänen tulee noudattaa seuraavaksi.

12.8 Tapauksissa, joissa takuun soveltaminen edellyttää tuotteen palauttamista virheen korjaamiseksi, Asiakkaan on palautettava tuote alkuperäisessä pakkauksessaan, kaikkine osiltaan (mukaan lukien pakkaus ja mahdolliset asiakirjat ja lisävarusteet) täydellisenä. Alkuperäisen pakkauksen vahingoittumisen rajoittamiseksi on suositeltavaa laittaa se toiseen laatikkoon. Tarrojen tai teipin kiinnittämistä suoraan tuotteen alkuperäiseen pakkaukseen tulee välttää.

12.9 Korjaus suoritetaan mahdollisimman pian. Keskimääräinen ajankohta voi vaihdella 15 - 60 työpäivän välillä. Jos määräaika ylittyy perusteettomasti, Asiakas voi vaatia tavaran vaihtamista tai sopimuksen ratkaisemista. Korjauksen tai vaihdon viivästymisestä ei voida vaatia vahingonkorvausta.

12.10 Mikäli vikaa ei löydy tai jos se ei saisi olla tuotteen virheellisyyttä lain nro 206/2005 mukaisesti, asiakkaalta veloitetaan kaikki tarkastus- ja korjauskulut sekä muut kulut ( kuljetus jne.) lopulta ylläpitää efeel. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu ostajan laiminlyönnistä tai väärinkäytöstä, petoksesta, kosteudesta tai muusta syystä, joka ei liity valmistus- tai tuotantovirheisiin

13. Yksityisyys

13.1 Tilausmoduulin täyttämisen aikana asiakkaan pyytämät ja toimittamat henkilötiedot kerätään ja käsitellään asiakkaan vaatimusten täyttämiseksi, eikä niitä missään olosuhteissa lisensoida kolmansille osapuolille. Efeel takaa asiakkailleen henkilötietojen käsittelyä koskevien sääntöjen noudattamisen 30.6.2003 annetun lain nro 196 ja myöhempien muutosten tietosuojakoodin mukaisesti.

14. Sivuston virheet ja/tai epätarkkuudet

14.1 Efeel on jatkuvasti sitoutunut tarkistamaan verkkoluettelon virheiden tai epätarkkuuksien estämiseksi. On kuitenkin mahdollista, että Verkkosivusto sisältää virheitä, epätarkkuuksia tai puutteita. Efeel varaa siksi oikeuden korjata verkkosivustolla olevat virheet, epätarkkuudet tai puutteet, vaikka se olisi lopulta vastaanottanut Tilauksen. Varaa myös oikeuden muuttaa tai päivittää tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle.